Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad stage do češtiny

stage = stupeň; jeviště; lešení; inscenovat (uvést na jeviště); konstrukce; stadium (období); období; vystavit na odiv; stanice (též expedice, dostavníku); stav; místo (odpočinku, oddechu po cestě); etapa (období); úsek (cesty); zastávka; uvést na jeviště; éra
adder stage = stupeň sčítačky; stupeň sčítání;
advanced stage = pokročilá fáze; pokročilé stádium;
amplifier stage = zesilovací stupeň; stupeň zesilovače;
auxiliary stage = pomocný stupeň; přípravný stupeň;
compression stage = tlakový stupeň; molo;

Příklady překladu slova "stage" z webu:

The stage light on this microscope is on the side here.  Mikroskop má vypínač tady na straně.
That is stage one.  To bude první etapa.
Bobby is center stage on that raised red dais.  Bobby je uprostřed jeviště na tom zvýšeném modrém pódiu.
We are at that stage of our loading.  Jsme v příslušném stupni nakládání.
A beat, and then the stage lights were extinguished.  Nějaká rána, světla zhasla.
Couple other guys were on the stage now.  Na pódiu teď byli ještě další hoši.
You shouldn't be telling me this at this stage of my career.  Tohle bys mi neměl říkat na začátku mé kariéry.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstages   stain   staining   stair   staircase   stake   stale   stalk