Nainstalujte si:
       

Překlad staff


staff = personál; osazenstvo; zaměstnanci; klacek; tyč (rovná, též měřicí); berla (odznak úřadu); opora (přen.); žerď; sloka; učitelský sbor; osnova (notová, hud.); štáb; organizační; podpora; sbor; pracovní síly; zlepšovací návrh; kádr; obsadit; obsluha; lať
ancillary staff = ponocný personál; pomocné síly;
clerical staff = administrativa; administrativní zaměstnanci; zaměstnanci v administrativě; kancelářský personál; úřednický aparát; pomocné síly;
editorial staff = redakce; redaktoři; redakční štáb;

Překlad staff z webu:
The staff moved.  Hůl se pohnula.
We'll hold staff there.  Budeme tam držet službu.
He pointed his staff into the night.  Projděme se.
And where is this staff now?  A kde je ta hůl teď?
They tried to take my staff away!  Dokonce se pokusili sebrat mi mou hůl!
You will either take up the staff or the sword.  Buď si vyberete hůl, nebo meč.
In his hand he held a carven staff of oak.  V ruce držel vyřezávanou dubovou berlu.
The room was one used by doctors for staff meetings.  Lékařům ta místnost sloužila k poradám.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstaff expenditure   stage   stages   stain   staining   stair   staircase   stake