Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad stack do češtiny

stack = skladiště; stoh (slámy, papíru ap.); hromada (halda); kupka; šachta (vysoké pece); narovnat na hromadu (haldu); kupit; navrstvit; nahromadit; hranice (dříví, cihel apod.); kupa (dříví, cihel apod., též hovor.); komín (lokomotivy, parníku ap.); halda
chimney stack = nadstřešní část komína; komínová hlava; komín s několika tahy;
smoke stack = komín; kouřovod;
vent stack = odvzdušňovací trubka; větrací trubka; komínový průduch;

Příklady překladu slova "stack" z webu:

Another stack of chips tumbled into my hoard.  Na hromadu mi přibyl další sloupec žetonů.
The total stack was nearly eighteen inches high.  Celý sloupec dokumentů byl vysoký téměř pětačtyřicet centimetrů.
Nina brought a stack of letters to be signed.  Nina přinesla hromadu dopisů k podpisu.
Johnny picked up a stack of papers and began reading.  Johnny vzal do ruky hromádku papírů a začal číst.
Feel a bit like a stack of shelves?  Připadáme si jako police s knihami, že?
And off to one side was a stack of boxes and sacks.  A na jedné straně stájí stála řada klecí a leželo několik pytlů.
But that could be quite a trick, behind a stack of octagons.  Ale i za hromadou oktagonů to dalo práci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstacker   stadium   staff   staff expenditure   stage   stages   stain   staining