Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad stable do češtiny

stable = stabilní; stáj; stálý; neproměnlivý; ustálený; chlév; ustájit; žít jako ve stáji; bydlet jako ve stáji; trvalý; konírna; dát do stáje; chovat ve stáji; vyrovnaný; neaktivní; odolný; ustálit; upevnit; stabilizovat; pevný; trvanlivý; urovnat; urovnaný
heat stable = odolný proti teplu; stálý za tepla;

Příklady překladu slova "stable" z webu:

Again, stable families.  Zase jde o stabilitu rodin.
We want stable families.  Chceme, aby rodiny byly pevné.
It was a stable arrangement.  Bylo to solidní uspořádání.
Lounds smelled like a stable fire.  Lounds byl cítit jako oheň ve stáji.
They want happy lawyers with stable families.  Chtějí šťastné právníky se stabilními rodinami.
There was still a star there, stable and twinkling with dust.  Hvězda tam stále byla, nehybná, prozařující prach.
At that, there was a loud clattering from the stable next door.  Ze stáje se ozvalo hlasité dupání a rachot.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstack   stacker   stadium   staff   staff expenditure   stage   stages   stain