Nainstalujte si:
       

Překlad stabilizer


stabilizer = stabilizátor; předřadník; zařízení pro stabilizaci; materiál na stabilizaci zemin; příčný stabilizátor; stabilizační plocha; stabilizační kolona; stabilizační tyč
speed stabilizer = stabilizátor otáček; stabilizátor počtu otáček;
suspension stabilizer = stabilizátor; příčný stabilizátor;
trailer stabilizer = stabilizátor přívěsu; tlumič bočního kmitání přívěsu;
voltage stabilizer = ustalovač napětí;

Překlad stabilizer z webu:
Right side rudder and stabilizer are gone.  Pravé kormidlo a stabilizátor jsou pryč.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstabilizer bar   stable   stack   stacker   stadium   staff   staff expenditure   stage