Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad stabilization do češtiny

stabilization = stabilizace (ustálení); ustálení (též ekon.); vyrovnání; zpevnění; fixace; stabilizační; upevnění; ozdravění; stabilizování; ustalování; stabilizační fond
currency stabilization = ustálení měny; stabilizace měny;
earth stabilization = zpevnění půdy; stabilizace půdy;
granular stabilization = stabilizace změnou zrnitosti; mechanická stabilizace půd;
slope stabilization = zpevňování svahu;
stabilizer   stabilizer bar   stable   stack   stacker   stadium   staff   staff expenditure