Nainstalujte si:
       

Překlad squirrel


squirrel = veverka; veverka obecná; veverčí; schovat; křečkovat; klecové vinutí (elektr.)
flying squirrel = poletuška; pletucha;

Překlad squirrel z webu:
The squirrel hopped away.  Veverka vyplašeně odhopsala pryč.
A red squirrel quested, hesitating a little, into the firelight.  Nějaká červená veverka se váhavě přiblížila ke světlu ohně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsquirrel-cage motor   stability   stabilization   stabilizer   stabilizer bar   stable   stack   stacker