Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad squint do češtiny

squint = šilhat; mhouřit; šilhavý; šilhání; strabismus; pošilhávat; dívat se úkosem; pohled úkosem; uhození; skon; šilhavost; prvek se zkosenými rohy; náklonnost; sklon; spád; svah; šikmá plocha; zvrácený sklon; úhlová odchylka vyzařování
apparent squint = manifestní strabizmus; heterotropie;
congenital squint = vrozené šilhání; kongenitální strabismus;

Příklady překladu slova "squint" z webu:

He had to squint against it.  Musel přimhouřit oči.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsquirrel   squirrel-cage motor   stability   stabilization   stabilizer   stabilizer bar   stable   stack