Nainstalujte si:
       

Překlad squeak


squeak = pištět; kvičet; křičet; ptačí mládě; pískle; zapištění; zakvičení; zaskřípání; vypísknout; kvičení; pískot; zakvičet; zapištět; zavrzat; vrzat; zaskřípat; skřípat; pištění; zavrzání; vrzání; skřípání; vrznout; svištět; křik; šance; pískání; svištění
have a narrow squeak = mít namále;

Překlad squeak z webu:
It's the right one you can squeak out of.  Musíš dostat ven pravou ruku.
Her noose had cut off all but the last squeak of breath.  Její smyčka zdusila všechno až na poslední zasyčení dechu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsqueal   squeeze   squeezer   squint   squirrel   squirrel-cage motor   stability   stabilization