Nainstalujte si:
       

Překlad squat


squat = dřepnout si; dřep (sedění na bobku); sedět na bobku; dřepnutí; posadit se na bobek; usadit se bezprávně; sedící na bobku; sedění na bobku; sednout si; posadit se; dřepět; panáčkovat; být v podřepu; sed v dřepu; neoprávněně obsazená budova; sedět v dřepu
high squat = stolička; podpor klečmo;

Překlad squat z webu:
Squat and powerful men they were, with slanted eyes and flat faces;  Byli to podsadití a silní muži se šikmýma očima a plochými tvářemi.
A squat figure stepped in and closed the door.  Pitvorná postava vstoupila dovnitř a zavřela dveře.
I don't know squat yet.  Nemám ani ponětí.
Agatean architecture inclined towards squat pyramids.  Agateánská architektura inklinovala k zavalitým pyramidám.
The box sat there, sawdust still clinging to it, squat and mute.  Bedna tam stála, ještě olepená pilinami, nehybná a němá.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsqueak   squeal   squeeze   squeezer   squint   squirrel   squirrel-cage motor   stability