Nainstalujte si:
       

Překlad square


square = náměstí; čtverec; čtvereční; čtvercový; pravoúhlý; ramenatý; přímý; úhelník; příložník; čtverečný; plošný; hranatý; poctivý; řádný; přiměřený; vhodný; zavalitý; přesný; měřítko (na měření); čtverhran (pěchoty); druhá mocnina; paďour; učinit čtvercovým
set square = měřický trojúhelník; rýsovací trojúhelník; across the square = na druhé straně náměstí;
fair and square = otevřený;
on the square = v pravém úhlu; bring to a square = umocnit na druhou (mocninu, mat.);

Překlad square z webu:
A square ball!  Krychlový míč!
Back to square one.  Zpátky na startovní políčko.
Rojas looked me square in the eye.  Rojas se mi podívala přímo do očí.
One is back to square one.  A jsme zase tam, kde jsme byli.
Here the circle and the square are reconciled.  Zde se spolu snoubí kruh a čtverec.
She was kneeling by a splintered square of boards.  Klečela na naštípnutém prkenném poklopu.
His expression was dark and very stern, square and forbidding.  Jeho tvář byla zachmuřená a velmi přísná, nepřístupná a neoblomná.
The door was thick metal with a small square hole in it.  Dveře byly kovové, silné, s malým čtvercovým otvorem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsquares   squash   squat   squeak   squeal   squeeze   squeezer   squint