Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad squadron do češtiny

squadron = eskadra (námoř. i let.); flotila (námoř.); družstvo; mužstvo; tým; vytvořit eskadru; švadrona; malé loďstvo; eskadrona; nečistý
flying squadron = pohotovostní četa; bojová letka;

Příklady překladu slova "squadron" z webu:

The squadron commander's personal bird, he noticed.  Osobní letoun velitele peruti.
They're reshuffling the squadron assignments.  Přepracovávají úkoly perutě.
Every man in the squadron was sick.  Všem příslušníkům eskadry z toho bylo pak špatně.
I wish we had all our squadron here.  Kéž bychom tu měli všech pět lodí.
All it means is that you're the new squadron commander.  Znamená to jedině to, že jste novým velitelem eskadry.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsquare   squares   squash   squat   squeak   squeal   squeeze   squeezer