Nainstalujte si:
       

Překlad squad


squad = skupina; četa; voj (četa); komando; hlouček; osádka; roj (četa); mužstvo; tým; rozdělit do čet; parta; policejní oddíl; setnina; specializovaný oddíl; družstvo; brigáda; policejní oddělení; skupinový; sestava sportovní; patrola
fire squad = hasičský sbor; hasičský oddíl;
firing squad = popravčí četa; oddíl určený k vypálení čestné salvy;
flying squad = policejní oddíl (pohotovostní); lítačka (pohotovostní policejní oddíl); výjezdová opravářská skupina; oddělení vražd;

Překlad squad z webu:
The squad was very quiet.  Družstvo bylo velmi ztichlé.
Again the squad assembled.  Nyní byl kilometr od cíle.
Keep the riot squad here.  Necháme tu komando.
We had the sniff squad out.  Měli jsme tam jednotku se psy.
Jumped inside and heard the squad move in after me.  Skočil jsem dovnitř a slyšel, jak za mnou jde má četa.
We haven't decided who takes the squad over.  Nevyjasnili jsme si, kdo převezme družstvo.
Chavez answered in kind and waited for the squad to cross.  Chavez odpověděl podobně a počkal, až družstvo přejde.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsquadron   square   squares   squash   squat   squeak   squeal   squeeze