Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad spurs do češtiny

spurs = ostruhy; urychlí; výtrysk
win spurs = dobýt si ostruh; vydobýt si ostruh; win one's spurs = dobýt si ostruh (též přen.);

Příklady překladu slova "spurs" z webu:

The man dug in his spurs and galloped away.  Muž zaťal ostruhy a vyrazil tryskem vpřed.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsputtering   squab   squad   squadron   square   squares   squash   squat