Nainstalujte si:
       

Překlad sprung


sprung = skákal (kniž.); skákán; tryskal; tryskán; skákaný; tryskaný; mít špičku; prasklý; odpérovaný; odpružený; odpružená hmota
pneumatically sprung = pneumaticky odpružený; vzduchem odpružený;

Překlad sprung z webu:
I had sprung for the poker, and it was a fair fight between us.  Chopil jsem se pohrabáče a došlo k urputnému, ale poctivému zápasu.
That will be sprung upon us at the trial.  Ta zazní až při soudním projednávání.
A red square of light had sprung out of the darkness.  V temnu se objevil narudle osvětlený obdélník.
It seemed as if his body had sprung away from him out of himself.  Měl pocit, jako by se jeho tělo samo od sebe odpoutalo od země.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorspur gear   spurs   sputtering   squab   squad   squadron   square   squares