Nainstalujte si:
       

Překlad sprocket


sprocket = zub (ozubeného kola); ozubené kolečko; řetězové kolo; ozubení podavače papíru; kolečko; kolo; váleček; námětek; okapová lať; opatřit vodícími otvory; ozubené (řetězové) kolečko; ozubený váleček; perforovat; synchronizační (impulz); vodicí; zavětrování
camshaft sprocket = rozvodové kolo; řetězové kolo vačkového hřídele;
propel sprocket = hnací řetězové kolo; hnací kolo pásového vozidla; camshaft drive sprocket = hnací řetězové kolo vačkového hřídele;

Překlad sprocket z webu:
Disraeli had failed to engage the sprockets properly.  Disraeli špatně sesadil ozubená kolečka.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsprouts   sprung   spur gear   spurs   sputtering   squab   squad   squadron