Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sprinkler do češtiny

sprinkler = postřikovač; roztřikovač; rozprašovač; zavlažovač; kropič; rozprašovat; kropáč; posypátko; roztroušená hrstka; skrápědlo; sprcha; kropítko; sypátko; posypávátko; zkrápěcí zařízení; kropicí přístroj; kropicí automobil; posýpátko; stříkačka; zadešťovač
motor sprinkler = kropicí vůz; vůz na mytí silnice;
sidewall sprinkler = koutový sprinkler; sprinklerová hlavice koutová; kohoutový sprinkler;
street sprinkler = kropicí automobil; automobil na kropení ulic; automobil na umývání ulic;

Příklady překladu slova "sprinkler" z webu:

The sprinkler head blackened with the smoke.  Rozstřikovač už od kouře zčernal.
Water tank for the fire sprinkler system there!  Nádrže na vodu pro rozstřikovače protipožárního systému jsou zas tam!
Kay found the faucet and the sprinkler was silenced.  Kay našla uzávěr vody a postřikovač zmlkl.
I got to my feet and headed for the sprinkler tanks.  Vstal jsem a vykročil k nádržím.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsprinkling   sprinkling machine   sprocket   sprouts   sprung   spur gear   spurs   sputtering