Nainstalujte si:
       

Překlad spring leaf


spring leaf = list pera; list pružiny; pružnice; pružicí jednotka McPherson
top spring leaf = hlavní list listové pružiny; nejvyšší list listové pružiny;
spring rate   spring seat   spring suspension   sprinkler   sprinkling   sprinkling machine   sprocket   sprouts