Nainstalujte si:
       

Překlad spring chicken


spring chicken = nejsem dnešní; mladé kuře; jarní cirkulace (vody)
be spring chicken = být dnešní; být včerejší;
spring constant   spring leaf   spring rate   spring seat   spring suspension