Nainstalujte si:
       

Překlad spring characteristic


spring characteristic = charakteristika pružiny; tuhost pružiny pružinová konstanta; nejsem dnešní
degressive spring characteristic = degresivní charakteristika pružiny; degresivní pružicí charakteristika;
spring chicken   spring constant   spring leaf   spring rate   spring seat