Nainstalujte si:
       

Překlad spraying


spraying = postřikování; nastřikování; stříkající; nanášení; rozstřikování; rozstřikovací; stříkání; zkrápění; sprchování; rozprašování; torkretování; glazování; dekorace fondy; postřik; dekorace barevnými fondy; nanášení laku stříkáním; glazující; rozprašující
paint spraying = stříkání laku; stříkání barvy;
slurry spraying = nástřik betonu; torkretování;
wet spraying = torkretování; nástřik betonu;
spread   spree   sprig   spring   spring characteristic   spring chicken   spring constant   spring leaf