Nainstalujte si:
       

Překlad spray


spray = sprška (vodní); stříkat; větev; haluz (větev); rozstřikovač; rozprašovat; rozstřikovat; sprejovat; postřik; ratolest (větev); vodní tříšť; rozprašovač (též vody); rozstřik; sprej (rozstřik); postřikovat; větévka; mlha; pokropit; kropit; déšť; stříknout
fuel spray = rozprášení paliva; palivový paprsek; paprsek paliva;
nozzle spray = paprsek trysky; vstřikovací paprsek;
road spray = postřik vozovky; postřiková voda;
shear spray = chlazení nůžek; postřih nůžek; zařízení na chlazení nůžek (strojů IS);

Překlad spray z webu:
Spray it round the gasket of the airlock;  Nastříkejte to na těsnění kolem průlezu, za pár vteřin je to tuhé.
The spray of lilac fell from his hand upon the gravel.  Snítka šeříku mu vypadla z ruky na písek.
You could spray it.  Dá se to rozstřikovat.
A light, sunny spray of rain hung over the motorway.  Lehká, sluncem prozářená sprška visela nad dálnicí.
Because that means we can't spray them until tomorrow.  To bychom je mohli postříkat až zítra.
They pulled out a vacuum cleaner and spray bottles and went to work.  Vytáhly ven vysavač a spreje a daly se do práce.
It began to rain a little, a fine spray slid through the mist.  Začalo trochu pršet, mlhou pronikla lehká sprška.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorspray gun   sprayer   spraying   spread   spree   sprig   spring   spring characteristic