Nainstalujte si:
       

Překlad sprawl


sprawl = roztažení; rozléhat se; lézt; plazit se; svíjet se; natahování; protáhnout si údy (nedbale, vleže); rozlézat se (osada); roztahovat se; škrábat se; pnout se; táhnout se; hrabat se; vléct se; protáhnout si nedbale údy v leže; rozvalovat se; rozkládat se
urban sprawl = živelný růst; urbanizace;

Překlad sprawl z webu:
Sprawling was itching to say something.  Sprawling to už nemohl vydržet.
She sprawled with her legs apart.  Dopadla s roztaženýma nohama.
They were sprawled on the pews, snoring.  Byli natažení na lavicích a chrápali.
Swing spun and fell sprawling.  Swing se otočil kolem své osy a padl široce roztažený.
He gazed around at the sprawled bodies.  Pak se podíval na těla na zemi.
Harry hit the desk and went sprawling.  Harry se udeřil o stůl a svíjel se bolestí.
Hello, she said, looking around at the sprawling newsroom.  Dobrý den, řekla a rozhlédla se po rozlehlé redakční místnosti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



spray   spray gun   sprayer   spraying   spread   spree   sprig   spring