Nainstalujte si:
       

Překlad sponsor


sponsor = sponzor; sponzorovat; patron; kmotr; ručitel; garant; ručit za; podporovat (koho); rukojmí; být patronem (3. p.); mít záštitu nad; generální dodavatel; hlavní dodavatel; mít patronát; mít záštitu; protektor; ručit; zaručit; finančně přispět; financovat
stand sponsor = být kmotrem; být patronem;

Překlad sponsor z webu:
Dangerous to the governments that sponsored them.  Nebezpečné pro vlády, které je podporovaly.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorspool   spoon   sport   sports   spot cash   spot light   spouse   spout