Nainstalujte si:
       

Překlad spoke


spoke = mluvil; špice; příčel (žebříku); paprsek kola; příčka žebříku; paprsek; špice kola; rameno setrvač.; rameno; paprsek volantu; paprsek kola vozu; špicový; loukoť kola; paprskové kolo
steering wheel spoke = rameno volantu;

Překlad spoke z webu:
She spoke next.  Pak promluvila.
A slave spoke up.  Ozval se jakýsi otrok.
At last he spoke to me.  Nakonec na mě promluvil.
Then he sighed and spoke quietly.  Pak vzdychl a klidně řekl:
But plucking up courage he spoke again.  Ale sebral kuráž a znovu promluvil.
When they had quieted down, he spoke to them:  Když všichni umlkli, promluvil:
The king turned as the old woman spoke to him.  Conan se obrátil ke stařeně.
That was what he said, but his expression spoke otherwise.  To sice řekl, ale jeho výraz hovořil jinak.
He shared with me a cup of mead, and spoke thus:  Podělil se se mnou o číši medoviny, a děl takto:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsponge   sponsor   spool   spoon   sport   sports   spot cash   spot light