Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad spoil do češtiny

spoil = zkazit se; lup; zničit; loupení; plenění; kořist; vyloupit; rubanina; obrat (vyloupit); zkazit ze; zpustošit; mazlit se; pokazit; kazit; ničit; majetek; sbírka; poklad; kůže; hýčkat; plenit; zhýčkat; pokazit se; jalovina; hlušina; znečisťovat; halda

Příklady překladu slova "spoil" z webu:

Don't spoil him.  Nezkaz ho.
Let's not spoil it all now, eh?  Nepokazme to teď, ano?
I'd hate to spoil my public image.  Nerad bych si pokazil reputaci u široké veřejnosti.
Let's not let him spoil this evening!  Nenechám si od něj zkazit tenhle v~er!
But he's going to try and spoil it.  Ale on se pokusí ji zkazit.
Let's forget him, let's not allow him to spoil a wonderful afternoon.  Odpusťme mu a nedejme si zkazit krásné odpoledne.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorspoiler   spoke   sponge   sponsor   spool   spoon   sport   sports