Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad splitting do češtiny

splitting = štěpení; štípací (sekera ap.); štípání; štěpící se; rozdělení; rozštěpení; trhliny; pukliny; kruponování; půlení; rozházená vrstva; hnojení malým množstvím hnojiva; prasknutí; rozházená kordová vrstva (ve výlisku); dělení; bolestivý (až k prasknutí)
hyperfine splitting = velmi jemné štěpení; hyperjemné štěpení;

Příklady překladu slova "splitting" z webu:

And now they were splitting apart:  A ty se nyní rozestupovaly;
He poured the last of the vodka, splitting it equally.  Dolil obsah láhve, každému stejně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorspoil   spoiler   spoke   sponge   sponsor   spool   spoon   sport