Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad split do češtiny

split = rozštěpit; rozštěpení; rozkol; štípat; rozštěpit se; díl; rozštěpený; dělený; roztříštit; puknout; prasknout; prasklina podélná; roztrhnout; roztrhnout se; pukat; sečíst a znovu rozdělit; rozdělit (na části, podíly ap.); rozštípnout; trhlina; puklina;
power split = rozdělení výkonu; rozdělení hnací síly;
propelling-power split = rozdělení hnací síly; rozdělení výkonu;
propulsion-power split = rozdělení hnací síly; rozdělení hnacího momentu;
share split = dělení akcií; rozdělení akcie;

Příklady překladu slova "split" z webu:

Split the difference?  Dáme dvanáct a půl?
A split second later he was in control again.  Zlomek sekundy a už byl zase v pohotovosti.
His face split into a grimace.  Ušklíbl se.
How can we split them up?  Jak bychom je jenom rozdělili?
I figure we can split after we turn that corner.  Myslím, že jakmile zahneme támhle za ten roh, můžeme to tady skončit.
He counted eight of them split into two equal groups.  Napočítal jich osm.
On the third blow the wood split and burst apart.  Při třetím úderu staré dřevo prasklo a dveře se rozletěly dokořán.
He saw the red glow for a split second, then it was gone.  Na zlomek sekundy viděl jen rudý záblesk.
Just to show you there're no hard feelings, we'll split it.  Abys viděl, že si z toho nic nedělám, tak to spláchnem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsplitting   spoil   spoiler   spoke   sponge   sponsor   spool   spoon