Nainstalujte si:
       

Překlad spite


spite = vzdor; zášť (zloba); zloba; zlá vůle; nevraživost; zlobit; hněvat (zlobit); dělat na vzdory; dělat schválnost; truc; zlomyslnost; nepřízeň; nenávist; naschvál; schválnost; naschvály; zlomyslný
out of spite = z trucu;

Překlad spite z webu:
In spite of everything.  Přes to všechno.
He smiled in spite of himself.  Proti své vůli se pousmál.
Brutal was laughing in spite of himself.  Surovec se zasmál pod fousy.
You better try it in spite of that.  Ale přesto bys to měl zkusit.
They'll let you travel freely, in spite of the war?  To vás nechají volně cestovat, i když je válka?
I'm sure you had it just to spite me.  To mi určitě děláte naschvál, abyste mě potrápil.
And her kidneys didn't hurt a bit, in spite of the long walk.  A i přes dlouhou procházku ji ani trochu nebolely ledviny.
Both men knew they were drawing battle lines in spite of themselves.  Oba muži věděli, že bezděčně zahájili první bitevní kroky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsplice   splicing   split   splitting   spoil   spoiler   spoke   sponge