Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad spirits do češtiny

spirits = nálada; lihoviny; alkohol; duchové; líh; lihovina; duševní stav; pálené víno; lihový nápoj; kořalka; duchovní
high spirits = povznesená nálada; bujnost; dobrá nálada;
low spirits = smutek; splín; špatná nálada;
raise spirits = vyvolat duchy; posílit naději; in high spirits = v dobré náladě;
in low spirits = ve špatné náladě; dodat si kuráže (odvahy);

Příklady překladu slova "spirits" z webu:

His spirits soared.  V duchu zajásal.
So the spirits have nowhere to go?  Takže duše nemají teď kam jít?
You've talked with spirits before.  S duchy jsi si přece už povídalo?
Miriel rose wearily, her spirits low.  Miriel se unaveně zvedala.
We used to soar our spirits high into the sky.  V duchu jsme létaly vysoko po obloze.
I let him persuade me the spirits didn't matter.  Nechala jsem se přemluvit, že duchové nejsou důležití.
Around eleven, something happened to darken her spirits even further.  Kolem jedenácté se stalo cosi, co jí srazilo náladu ještě víc.
They spent a cold and lonely night and their spirits fell.  Noc byla studená a teskná a výpravu opouštěla i kuráž.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorspiritual   spirograph   spite   splice   splicing   split   splitting   spoil