Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad spirit do češtiny

spirit = duch; líh; strašidlo; alkohol; démon; přízrak; lihovina; nálada; duševní stav; živost; oduševnit (4. p., dodat života); ponoukat; dodat mysli; duchaplnost; mysl; oživit (dodat života); povzbudit; verva; odvaha; kuráž; elán; energie; přístup; podstata
community spirit = duch pospolitosti; duch vzájemnosti;
crude spirit = líh surový; surový líh;
fighting spirit = bojující duch; bojovnost;
high spirit = povznesená nálada; odvaha; radostná nálada;
in spirit = v duchu; v myšlenkách; stranickost;

Příklady překladu slova "spirit" z webu:

The spirit was here!  Duše je tady!
The raw spirit seared his throat.  Surová lihovina mu sežehla hrd­lo.
Between twins, the spirit of the womb.  Mezi dvojčaty duch lůna.
You some kind of spirit guide?  Ty seš tady nějakej duchovní průvodce?
Oh to be free, her spirit sang.  Být zase volná, zajásala v duši.
I saw no signs of such spirit either.  Ani takové odhodlání jsem nikde neviděl.
Though the names were strange, the inspiring spirit was not.  Třebaže byla jména zvláštní, inspirující modla nikoli.
His eyes were mesmerized by the patterns, his spirit at rest.  Jeho oči fascinovaně bloudily kolem, jeho duše odpočívala.
Dardalion closed his eyes once more and let his spirit free.  Dardalion znovu zavřel oči a uvolnil svého ducha.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorspirits   spiritual   spirograph   spite   splice   splicing   split   splitting