Nainstalujte si:
       

Překlad spire


spire = věž (štíhlá špičatá); závitek; jehlan; hrot; tenký stonek; vinout se spirálovitě; spirála; sloup (tenký); vrchol; tenký výhonek; jazyk (plamene); vybíhat ostře (do výše); pnout se (do výše); tvořit spirálu; špičatá věž; špička; špice; závit; štíhlá věž
broach spire = špička (věže); věžička (stanová);

Překlad spire z webu:
And the spires thinned, and they entered a great square.  A věže řídly, až vyšli na velké náměstí.
Then he clambered down the spire;  Po chvíli začal slézat z mračné špice.
The almost vertical walls ended at the spires.  U věží svislé stěny prakticky končily.
Set on the sands, a walled city, with fantastical spires.  Ohrazené město s fantaskními věžičkami vsazené do pouště.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorspirit   spirits   spiritual   spirograph   spite   splice   splicing   split