Nainstalujte si:
       

Překlad spiral


spiral = spirála; točit se; spirálovitý; spirálový; šroubovitý; točitý (schodiště ap.); spirální; šroubový; závitnice; spirálný; šroubovice; šroubovicový; vinutí; šroubová patice; ovinutá výztuž; závit; kroužkový; točivý; hvězdicová čtyřka (kabelová)
air spiral = kónická spirála; kuželovité kývání;
glowing spiral = žhavicí spirála; vyhřívaná spirála;

Překlad spiral z webu:
Or someone carves a spiral on an isolated stone.  Někdo vyryje spirálu do osamělého kamene.
Cracks were everywhere in the spiral corridor.  Všude ve spirálové chodbě byly patrné trhliny.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorspire   spirit   spirits   spiritual   spirograph   spite   splice   splicing