Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad spinning do češtiny

spinning = otáčení; točící se; rotující; předení; spřádací; vývrtka; odstředivé lití; spřádání; dopřádání; zvlákňování; odstřeďování; tlačení; lití; výrobek na soustruhu; vytáčení; příze; výrobek vytlačený na kovotlačitelském soustruhu; prokluzování; protáčení;
break spinning = přerušované předení; bezvřetenové předení;
cotton spinning = předení bavlny; spřádání bavlny;
damp spinning = dopřádání za vlhka; polomokré dopřádání;
dry spinning = suché předení; dopřádání za sucha; zvlákňování za sucha;

Příklady překladu slova "spinning" z webu:

Spinning on his heel, he scanned the area.  Otočil se na patě a rozhlížel se.
The spinning paddles hit the water;  Roztočené lopatky se spustily do vody.
It was spinning so fast that it was a blur.  Otáčel se tak rychle, že se měnil v pohyblivou čmouhu.
We'd just be spinning our wheels.  Jenom bychom se zbytečně honili.
Either it was not spinning at all or it was perfectly symmetrical.  Buď se neotáčel vůbec, anebo byl dokonale symetrický.
Secondary lightnings sparked off the spinning globe.  V mlze zazářil oslepující sloup.
He took hold of her shoulder, spinning her around.  Popadl ji za rameno a otočil si ji k sobe.
Jessica felt herself lifted, the wing shadow spinning stars.  Jessica pocítila, že ji zvedli stín křídla se otočil - hvězdy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorspiral   spire   spirit   spirits   spiritual   spirograph   spite   splice