Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad spilt do češtiny

spilt = rozlit; rozlil se; rozlitý; rozlil; prášit
be spilt = roztéct se; roztéci se;

Příklady překladu slova "spilt" z webu:

Well, spilt milk and all that.  No jo, rozlitý mlíko, a tak dál.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorspindle   spinner   spinning   spiral   spire   spirit   spirits   spiritual