Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad speeding; speeding-up; speedway do češtiny


speeding = rychlá jízda (2. p., příliš), překročení rychlosti, urychlení, příliš rychlá jízda, nepřiměřená rychlost, předjíždění, překročení maximální povolené rychlosti, překročení povolené rychlosti, urychlující, dařící se (zast.), fofrující, chvátající

speeding-up = rozjíždění, pohánění, zrychlení, zrychlovací, rozjezd, rozbíhání


Next: speedy; spelt; spelter; spencer    stub; stubborn; stubbornly; stubbornness