Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad speed sensor do češtiny

speed sensor = snímač otáček; snímač rychlosti; senzor otáček; senzor rychlosti; stabilizátor otáček
engine speed sensor = snímač otáček motoru; čidlo otáček motoru;
speedometer   spell   spellbound   spelling   spending   sphere   spice   spider