Nainstalujte si:
       

Překlad speech


speech = řeč; mluva (řeč); mluvení; hovor; projev; proslov; jazyk (řeč); rozhovor; rétorika; vystoupení; artikulace; hovorový; promluva; replika; řečnictví; řečový; modulátor vysílače
boring speech = nudná řeč; nudný proslov;
curtain speech = závěrečný text; projev autora (před oponou);
free speech = svoboda projevu; svobodný projev;
historic speech = historický proslov; historický projev;
impaired speech = porušená řeč;

Překlad speech z webu:
Speech time.  Je čas na projev.
The speech is short, little man.  Budu stručnej.
Already his speech was improving.  Jeho řeč se už začínala zlepšovat.
He had a speech to give, and favorable impressions to make.  Má pronést projev a udělat příznivý dojem.
With the fear his speech was failing.  Spolu s narůstajícím strachem se zhoršovala jeho řeč.
I'm sure he has a speech all prepared.  Jsem si jist, že si svou řeč už připravuje.
I long to hear of the speech you gave in the marshes.  Toužím si poslechnout tu řeč, co jsi pronesl v močálu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorspeed   speed control   speed ratio   speed sensor   speedometer   spell   spellbound   spelling