Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad speculator; sped; speechless; speeder do češtiny


speculator = hloubavý člověk, přemýšlivec, badatel, podnikavec, pozorovatel, spekulantský, obchodní podnikatel, spekulantka

sped = spěchající, spěchal, urychlil, urychlen, urychlený

speechless = němý (bez řeči), zpitý do němoty, nemluvný, mlčenlivý, opilý do němoty, zmlklý

speeder = jemná křídlovka, klika pro nástrčkové klíče, klikový klíč, střední křídlovka, řidič, který překračuje povolenou rychlost, flyer, zrychlovač


Next: speeding; speeding-up; speedway    strow; structural; strumpet; strutting