Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad spectre; speculate; speculation; speculative do češtiny


spectre = strašidlo (duch), zjevení (duch), vidina, fantom, duch (zjevení), příšera, zjev, strašidlový

speculate = hloubat, uvažovat, přemýšlet, bádat, dumat, riskovat, zamýšlet se

speculation = hloubání, přemýšlení, teorie (bádání), hra (na burze), náhoda, bádání, spekulativní podnikání, úvaha, spekulace, dohady, spekulační, rozumářství

speculative = přemýšlivý, hloubavý, teoretický, bádavý, pátravý, spekulační, zkoumavý


Next: speculator; sped; speechless; speeder    stroll; strong-arm; stronghold; strop