Nainstalujte si:
       

Překlad specimen


specimen = vzorek (zkušební); ukázka; příklad; výstavní kus; vzor; preparát; exemplář; zkušební vzorek; zkušební tyč; tyč (zkušební); zkušební těleso; jedinec; vzorkový; vzorový; herbářová položka; ukázkový kus; jednotlivý kus; ukázkový; ukázka zboží; volný výtisk
clinical specimen = klinický materiál; klinický vzorek;
concrete specimen = betonový vzorek; vzorek betonu;

Překlad specimen z webu:
Was the specimen alive.  Je vzorek živý?
He should show his specimen privately to his family doctor.  Ať si ten vzorek jde ukázat svému rodinnému lékaři.
Then you'll help me get a specimen gray man?  Pomůžeš mi teda sehnat vzorek šediváka?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorspectators   spectra   spectrograph   spectrum   speculum   speech   speed   speed control