Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad specificity; specify; specious; speck do češtiny


specificity = přesnost, přesnostní, specifičnost, svéráznost, specificita, specifikum

specify = určit (specifikovat), blíže určit, uvést výslovně, zpřesnit, upřesnit (blíže určit), vyčíslit, udat zevrubně, rozepsat, předepsat, rozvést, označit, vymezit

specious = zdánlivý, zdánlivě přijatelný, ošidný, ošemetný, klamaný, svůdný, úhledný, lákavý, mámivý, klamný, logicky nesprávný


Next: speckle; specs; spectacle; spectacular    strikingly; stringency; stringent; stringer