Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad specialist do češtiny

specialist = specialista (odborník); odborník; odborný lékař; odborný; speciální; odborný referent; odborník specialista; firma zvláštních služeb
cancer specialist = onkolog; specialista na rakovinu;
tariff specialist = odborník pro tarify; tarifér;

Příklady překladu slova "specialist" z webu:

The armament specialist took up the case.  Vojenský specialista se chopil mého kufříku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorspecies   specific   specification   specifications   specified   specimen   spectators   spectra