Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad spattering; spattle; spawn; spawning do češtiny


spattering = odstřikování, postřikování, rozstříkaný, stříkající, kropení, pokropení, stříkací, postříkání, rozstříkávání, postřik

spattle = lancetka, kopist, lopata, stěrka, roztěrka

spawn = třít se (o rybách), zplodit, být příčinou, podhoubí, zplozenec (výplod), výplod, plodit, jikry, jikra, stvářet, zapříčiňovat, potěrový

spawning = třoucí se, přirozené tření, vytírání, vytření, plodný, kladení jiker


Next: speciality; specialize; specialty    stricture; strident; stridor; stridulous