Nainstalujte si:
       

Překlad spasm


spasm = křeč; záchvat; spasmus; spazmus; křečový; spazma; křeč lícního nervu
facial spasm = faciální spazmus; křeč lícního nervu; lícní křeč;

Překlad spasm z webu:
Another spasm twisted her.  Nová křeč ji zkroutila.
He waited until the spasm passed.  Počkal, dokud křeč nepřešla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorspeak   speaker   speaking   spear   special   specialist   species   specific