Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sparkling; sparse; spasmodic; spat do češtiny


sparkling = jiskření, jiskrný, sršení (el.), brilantní, perlivý, šumivý, šumivé víno, jiskřící, třpytivý, zářící, sršení jisker, sršící vtipem

sparse = řídký, sedící daleko od sebe, vzácný, roztroušený, prořídlý

spasmodic = nárazový, náhlý, přerušovaný, nepravidelný, spastický, trhavý, spazmický, křečový, konvulzní, občasný, intermitentní


Next: spate; spathic; spatter; spatterdash    stretched; stretcher; strew; striate