Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad spanker; spanning; spar; sparge do češtiny


spanker = rychlý kůň, něco velmi krásného, něco velmi nápadného, vratiplachta, něco krásného, něco nápadného, brigantina, křížová vratiplachta

spanning = trvající, sahající, segmentující, přemosťovací, napínací, natahovací, napínání, přemostění, překlenující

spar = bidlo, zápasit (boxem ap.), vzpěra, ráhno, závora, živec, zápas (v boxu), kohoutí zápas, slovní potyčka, opatřit bidlem (apod.), opatřit závorou (apod.), podepřít (vzpěrou ap.)


Next: sparing; sparkish; sparkle; sparkler    streamlined; streetwalker; strengthen