Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad spacing do češtiny

spacing = rozestup; vzdálenost (odstup); odstup; rozteč (nýtů, šroubů); prokládání (polygr.); proklad (polygr.); rozmístění; rozestavění; mezera; rozestavení; interval; spon; prostrkávání (písmen); rozdělení výztuže; stav A; vytváření mezer; vzájemná vzdálenost
adjacent-channel spacing = odstup; rozteč sousedních kanálů;
beam spacing = vzdálenost nosníků; vzdálenost nosníku;
character spacing = mezery mezi znaky; rozestup znaků;
coil spacing = pupinační krok; rozteč cívek; rozteč zubů (výstružníku apod);

Příklady překladu slova "spacing" z webu:

The spacing of the huts was familiar.  Rozložení budov bylo známé.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorspade   span roof   spandrel   spaniel   Spanish   spanner   spare   spare tyre