Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sovereignty do češtiny

sovereignty = svrchovanost; absolutní moc; neomezená moc; svrchovaná práva; zeměvláda; suverenita; svrchovanostní; sovětský
national sovereignty = státní svrchovanost; svrchovanost národa;
popular sovereignty = suverenita lidu; právo na sebeurčení; exercise one's sovereignty = uplatňovat svou svrchovanost;
infringement of sovereignty = narušení suverenity;

Příklady překladu slova "sovereignty" z webu:

He still wants sovereignty over us.  Stejně by tu pořád chtěl vládnout.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsower   space   spacer   spacing   spade   span roof   spandrel   spaniel