Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad southwest do češtiny

southwest = jihozápad; jihozápadní; na jihozápad; k jihozápadu; jihozápadně; jihozápadní vítr (bouře ap.)
in the southwest = na jihozápadě;

Příklady překladu slova "southwest" z webu:

Southwest gun to tower, said one.  Jihozápadní dělo věži, ozval se jeden z nich.
Of course, southwest is a fine direction, too.  I když na jihozápadě je taky prima.
She was to the southwest of him, moving faster than he could walk.  Byla jihozápadně od něj a pohybovala se rychleji, než dokázal jít.
There is a guard post at the southwest corner of the building.  Stráž se mění každé dvě hodiny.
The tai fun had slammed out of the southwest two weeks ago.  Tajfun se přihnal přede dvěma týdny od jihozápadu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsovereignty   sower   space   spacer   spacing   spade   span roof   spandrel